lubov621
Lubomir Dokuzov, Ватикан, 15 Ноември, 1962, Мъж, 100
Пълно описание